„Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)”
Denumire proiect: Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare a GAL Dealurile Târnavelor
Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor
Valoare totala eligibilă: 237.074 euro
Proiect finanțat prin LEADER.
Demarare: 25.11.2016
Finalizare: 31.12.2019

Cine suntem

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor s-a constituit ca parteneriat public – privat în 2007 în accepțiunea programului LEADER, membrii fondatori dispunând de resurse umane, logistice și expertiză pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.

Citeste mai mult

Masuri active

Masura 01/1A

Înființarea și funcționarea de structuri asociative

Implementarea măsurii va duce la schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii ,,lucrului in comun” și organizării în forme asociative. Măsura va susține indirect implementarea schemelor de calitate pentru produse agricole și alimentare din GAL DT.

Masura 02/2A

Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole

Măsura asigură posibilitatea accesului fermierilor mici la finanțare prin participarea acestora într-o formă colectivă, posibilitatea creșterii valorii adăugate a produselor care pot fi prelucrate în scopul vânzării.

Masura 03/2A

Mici fermieri

Măsura va duce la creșterea veniturilor micilor fermieri din activități agricole (finanțarea capitalului de lucru și alte activități justificate prin planul de afaceri): prin stabilirea limitei minime de 4.000€ SO, implicit accesibilizarea finanțării pentru mai mulți fermieri și simplificarea fiscalității.

Masura 04/3A

Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare

Implementarea măsurii va oferi posibilități sporite de acces la piață și oportunități pentru consumatori locali și operatori din agroturism de a achiziționa produse locale de calitate, proaspete, de sezon, care provin dintr-o agricultură durabilă.

Masura 05/3A

Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Implementarea schemelor de calitate va întări poziția producătorilor și a puterii marketingului în îmbunătățirea lanțului alimentar, cum ar fi oportunitățile pentru locuri de muncă. Valoarea adaugată a măsurii este de impactul generat de aceasta la nivelul vizibilității produselor agricole și alimentare din zonă.

Masura 06/6B

Investiții în infrastructura socială

Valoarea cea mai mare a măsurii este posibilitatea de a aborda probleme sociale în teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor prin intermediul SDL LEADER, precum și posibilitatea ca experiențele și proiectele propuse prin această măsură să devină beneficii sociale la nivelul comunităților.

Masura 07/6B

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local

Impactul generat prin implementarea corectă a acestei măsuri la nivelul teritoriului GAL DT poate contribui la ameliorarea reticenței populației locale față de utilizarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale pentru restaurarea fațadelor.

Masura 08/6B

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație

Prin implementarea măsurii, respectiv îmbunătățirea infrastructurii rurale se vor crea condiții favorabile dezvoltării activităților economice din teritoriu și diversificării a produselor/serviciilor oferite în diverse domenii în teritoriul GAL DT.

Masura 09/6A

Turism- sector privat

Dezvoltarea turismului din teritoriul GAL DT contribuie la atenuarea dezechilibrelor din zonă, constituind și o sursă de creștere a veniturilor populației. Peisajul natural din GAL DT oferă posibilități excelente de practicare a turismului rural.

Masura 10/6A

Afaceri rurale non-agricole

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în sectorul non-agricol din teritoriul GAL DT, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei.

Promovam producatorii si mestesugarii din teritoriul GAL Dealurile Tarnavelor

Vezi site

Partener in Colinele Transilvaniei

Vezi site

Galerie foto

Noutati